Białystok

Białystok– Przed 340 laty , gdy bohater wojen szwedzkich. Stefan Czarniecki otrzymał od króla niewielki Białystok wraz z okolicznymi wsiami , które leżały na terenie dzisiejszego miasta, głównym ośrodkiem miejskim był pobliski Tykocin. W 1656 roku Szwedzi wysadzili  w powietrze wspaniały trykocińskki zamek.

Wydarzenia te uwiecznił Henryk Sienkiewicz w Potopie, opisując śmierć księcia Janusza Radziwiłła. Jako wiano córki hetmana, Tykocin i okolica przeszły na ponad sto lat we władanie rodu Branieckich. Stefan Mikołaj Branicki, od 1702 roku wojewoda podlaskim, na stałe osiadł w Białymstoku. Zatrudnił on najlepszego architekta. Tylmana z gameren, który wzniósł reprezentacyjną siedzibę rodową. Przez cały ten okres trwały intensywna rozbudowa pałacu i osady. Dziś tak jak przed dwustu laty, centrum Białegostoku skupia się wokół pałacu Branickich. Oryginalny trójkąt Rynek Kościuszki otaczają kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ratusz i pałac. Stoją tam też pomniki trzech wybitnych Polaków. Perspektywę rozpoczynającej się tam ulicy Lipowej zamyka kościół św. Rocha, wzniesiony na wzgórzu w latach 1939. Białystok to miasto o największej w kraju mozaice wyznaniowej. Nie ma tam wprawdzie wyodrębnionej społeczności żydowskiej ,a meczety muzułmańskie można znaleźć tylko na peryferiach województwa, ale piękne cerkwie prawosławne wspaniale urozmaicają miejską architekturę. Dzisiejszy Białystok to nie tylko licząca ponad 280 tysięcy mieszkańców stolica administracyjna Podlasia ale także duży ośrodek przemysłu włókienniczego, budowlanego i rolno- spożywczego.